พิธีมอบแชมป์ประจำปี รถคาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556

พิธีมอบแชมป์ประจำปี รถคาร์ทชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2556 1. รุ่น 125 ซีเนียร์ โอเพ่น ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร แชมป์ประจำปี ได้แก่ ธีรเวทย์ พุกพิบูลย์ 2. รุ่น 125 จูเนียร์ โอเพ่น ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร แชมป์ประจำปี ได้แก่ วีรวิชย์ วงศ์แสงอนันต์ 3. รุ่น มินิคาร์ท 60 ซีซี ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร แชมป์ประจำปี ได้แก่ จารุตม์ จรวิเศษ 4. รุ่น 125 ซีเนียร์ อายุ 40 ปีขึ้นไป ถ้วยเกียรติยศจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย แชมป์ประจำปี ได้แก่ MR.JUKKA KOIVISTOINEN 5. รุ่น 125 ซีเนียร์ โอเพ่น แชมป์ประจำปี ได้แก่ ธีรเวทย์ พุกพิบูลย์ รองอับดับหนึ่ง ได้แก่ สิวะพงศ์ ลามาติพานนท์ รองอันดับสอง ได้แก่ ศุภณัฐ สุวรรณขำ 6. รุ่น 125 จูเนียร์ โอเพ่น แชมป์ประจำปี ได้แก่ วีรวิชย์ วงศ์แสงอนันต์ รองอับดับหนึ่ง ได้แก่ จักรินทร์ ศิรินนท์ธนเวช รองอันดับสอง ได้แก่ MR.KANE SHEPHERD 7. รุ่น มินิร็อค แชมป์ประจำปี ได้แก่ ทรงวุฒิ พริ้งเพราะ รองอับดับหนึ่ง ได้แก่ อเณริณ อัครเศรณี รองอันดับสอง ได้แก่ ภวิศ วรรณพิรุณ 8. รุ่น มินิคาร์ท 60 ซีซี แชมป์ประจำปี ได้แก่ จารุตม์ จรวิเศษ รองอับดับหนึ่ง ได้แก่ ธนพงศ์พันธ์ สุธรรมโน 9. รุ่น 125 ซีเนียร์ อายุ 40 ปีขึ้นไป แชมป์ประจำปี ได้แก่ MR.JUKKA KOIVISTOINEN รองอับดับหนึ่ง ได้แก่ พัฐจักร ปิดกวงษ์ รองอันดับสอง ได้แก่ ชลิต ลิปิเวชกุลกิจ 10. รุ่น จูเนียร์ แม็กซ์ แชมป์ประจำปี ได้แก่ วีรวิชย์ วงศ์แสงอนันต์ รองอับดับหนึ่ง ได้แก่ จักรินทร์ ศิรินนท์ธนเวช รองอันดับสอง ได้แก่ MR. KANE SHEPHERD 11. รุ่น ซีเนียร์ แม็กซ์ แชมป์ประจำปี ได้แก่ ธีรเวทย์ พุกพิบูลย์ รองอับดับหนึ่ง ได้แก่ สิวะพงศ์ ลามาติพานนท์ รองอันดับสอง ได้แก่ อาณุภาพ อาภาสัตย์ 12. รุ่น แม็กซ์ โอเพ่น แชมป์ประจำปี ได้แก่ นิติรัฐ ผสมทรัพย์ รองอับดับหนึ่ง ได้แก่ พัฐจักร ปิดกวงษ์ ***ขอให้นักแข่งทุกท่านที่ได้รับรางวัล แต่งกายด้วยชุดสูทสากลเพื่อรับถ้วยแชมป์ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 18.30 เป็นต้นไป ณ สนามพีระ คาร์ท เซอร์กิต***
This entry was posted in Other. Bookmark the permalink.